Hàng Ngàn Người Có Thể Ăn Cá Bị Ô Nhiễm Trên Sông Anacostia

Theo Nguồn Tin Patch.com Các cuộc phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Excerpt from Patch.com (Silver Spring Edition) “The interviews were conducted in English, Spanish and Vietnamese.” Thousands Could Be Eating Contaminated Anacostia Fish http://silverspring.patch.com/articles/thousands-could-be-eating-contaminated-anacostia-fish-75a97e0e

]]>

Leave a Reply