85th Commemorative Ceremony and Martial Arts Demonstration of Han Bai Kung Fu

Thân mời đến dự lễ Giỗ Tổ và biểu diễn võ thuật của môn phái Hàn Bái Kung Fu vào ngày 11 tháng 5 sắp tới. anh Bằng The 85th Commemorative Ceremony and Martial Arts Demonstration will be held at Forest Oak Middle School 651 Saybrooke Oaks Blvd Gaithersburg, MD 20877 on May 11, 2013 from 3:00 to 6:00 PM

]]>

Leave a Reply