Những Ngày Hướng Dẫn cho Học Sinh Trung Học Cấp II và cấp III Được Định vào Ngày 22 Tháng 8

Theo nguồn tin trên trang mạng của montgomeryschoolsmd.org Ngày Hướng Dẫn Học Sinh sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 22 tháng 8. Tìm xem thông tin cụ thể từ trường con quý vị trong mùa hè. Ngày Hướng Dẫn là một cơ hội cho các học sinh trung học cấp II và cấp III gặp thầy cô giáo các em cho niên học tới, biết về thời khóa biểu lớp, và bảo đảm là các em đã sẵn sàng cho ngày tựu trường. Các lớp học bắt đầu vào Ngày thứ Hai 26 tháng 8. Liên lạc với trường con quý vị để có thêm thông tin và đặt câu hỏi liên quan đến chương trình và lịch trình trường học.

]]>

Leave a Reply