Tin Tức Consortia

Các chương trình consortia Northeast (NEC) và Downcounty (DCC) và các chương trình đăng ký trường cấp III sẽ tổ chức những buổi họp thông tin trong tháng Chín và tháng 10. Các học sinh Lớp 8 sống trong khu NEC hay DCC sẽ nhận được thông tin về các chọn lựa trường trung học cấp III, các trường thuộc Consortia, tiến trình Choice, và các chương trình đăng ký đặc biệt. Đơn đăng ký sẽ có tại các trường và trên trang mạng MCPS vào cuối tháng 9. Các buổi họp thông tin trong tháng 10 được tổ chức cho các phụ huynh của học sinh Lớp 3 quan tâm đến Trung Tâm Dành Cho Các Học Sinh Có Năng Khiếu bậc tiểu học. Đơn đăng ký sẽ được gởi về nhà học sinh trong tháng 9 và sẽ có trên trang mạng. Trong tháng 9 và tháng 10, các buổi họp thông tin sẽ được tổ chức cho các phụ huynh và các học sinh lớp 5 quan tâm đến các chương trình Middle School Magnet Consortium và các chương trình phải nộp đơn của t

]]>

Leave a Reply