CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM NHÂN KỶ NIỆM NGÀY MIỀN NAM BỊ XÂM CHIẾM

SOURCE: Our Lady of Vietnam CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƢƠNG VIỆT NAM NHÂN KỶ NIỆM NGÀY MIỀN NAM BỊ XÂM CHIẾM 30/4/1975-Thứ Tư tuần này ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 39 năm ngày miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản Bắc Việt, đẩy cả nước vào cảnh lầm than khốn khổ. Trong các thánh lễ cuối tuần này (26-27/4), chúng ta sẽ đặc biệt cầu nguyện cho đồng bào bên nhà và đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản và hưởng được mộtđời sống tự do, dân chủ, và độc lập. Chúng ta cũng sẽ cầu nguyện trong thánh lễ (cũng như mặc niệm cuối lễ) cho tất cả các anh chị em đã ngã xuống cách này, cách khác để bảo vệ nền tự do, dân chủ, và độc lập của nước Việt Nam Cộng Hòa. SOURCE: Vietnamese Community of Washington D.C. Metropolitan ** Ngày Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014: sẽ có 3 Lể Cầu Hồn : 7:30 giờ sáng, 9:00 giờ sáng, và 11:00 giờ sáng tại Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, 11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904

]]>

Leave a Reply