Lễ Hội Sách Tại Thành Phố Gaithersburg Vào Ngày 17 Tháng 5

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Hãy Có Kế Hoạch Tham Gia Ngày Hội Sách tại Gaithersburg vào Ngày 17 tháng 5 Các trường Công Lập Quận Montgomery rất hãnh diện là một đối tác trong Ngày Hội Sách Gaithersburg 2014 (GBF) vào ngày thứ Bảy 17 tháng 5, tại khu vực của Gaithersburg City Hall. GBF có rất nhiều các tác giả và sinh hoạt cho các trẻ em ở mọi lứa tuổi. Nhiều thành viên cộng đồng MCPS sẽ tổ chức các buổi đọc tại ngày hội và sẽ có nhiều chương trình, hội thảo, và sinh hoạt trong Làng Trẻ Em mà được phác họa để khuyến khích sự quan tâm đến đọc và viết. Trong những tác giả của truyện trẻ em và thanh niên mà dự trù có mặt có Rachel Renee Russell, tác giả của loạt truyện “The Dork Diaries”, nhà văn viết truyện tranh Raina Telgemeirer, Emmy Laybourne, tác giả của loạt truyện “Monument 14″, và James L. Swanson, sử gia đã đoạt giải chuyên về các tổng thống. Một số các buổi hội thảo sẽ bao gồm các bài luận văn xin vào đại học, viết truyện giả tưởng, thi ca và sáng tác tranh khôi hài. Để biết thêm chi tiết về GBF, xin xem gaithersburgbookfestival.org/.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsMay6Viet.pdf

]]>

Leave a Reply