Cần Học Sinh Tình Nguyện Cho Drive for Supplies (Quyên Góp Vật Dụng)

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Cần những học sinh trung học cấp II và cấp III để soạn, đóng thùng và xếp đặt những học liệu được tặng cho kế hoạch Drive for Supplies. Đây là một sinh hoạt dịch vụ học vấn học sinh đã được chấp thuận từ trước. Việc soạn đồ sẽ được tổ chức tại phòng ăn Richard Montgomery High School vào ngày 8-9 tháng 7 từ 9 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều. Vật dụng do các học sinh và nhân viên MCPS thu thập và tặng những học liệu mới hay còn tốt của họ khi thu dọn các hộc tủ, ngăn kéo vào cuối năm học. Phân phối Drive for Supplies được tổ chức vào ngày Thứ Hai 14 tháng Bảy, trong phòng ăn của Richard Montgomery High School , 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville. Các cơ quan thiện nguyện và các gia đình có thể lấy các vật dụng ngay sau cuộc họp báo. Các cơ quan thiện nguyện và các trường cần phải ghi danh trước cho Cuộc Vận Động Quyên Góp Vật Dụng

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsJune3VIET.pdf]]>

Leave a Reply