Những Ngày Hướng Dẫn cho Học Sinh Trung Học Cấp II và Cấp III Được Định vào Ngày 21 Tháng 8

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Ngày Hướng Dẫn Học Sinh sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 21 tháng 8. Xin đón xem chi tiết cụ thể của trường con quý vị trong mùa hè. Ngày Hướng Dẫn là một cơ hội cho các học sinh trung học cấp II và cấp III gặp thầy cô giáo các em cho niên học tới, tìm hiểu thêm về thời khóa biểu lớp, và bảo đảm là các em đã sẵn sàng cho ngày tựu trường. Các lớp học bắt đầu vào Ngày thứ Hai 25 tháng 8. Liên lạc với trường của con quý vị để biết thêm thông tin và được trả lời các câu hỏi về các chương trình và thời khóa biểu tại trường.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsJune3VIET.pdf]]>

Leave a Reply