Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014 Tại Chùa Viên Ân

LeVuLan2014ChuaVienAn081014p01

LeVuLan2014ChuaVienAn081014p02

LeVuLan2014ChuaVienAn081014p03

LeVuLan2014ChuaVienAn081014p04

LeVuLan2014ChuaVienAn081014p05]]>

Leave a Reply