Hội Chợ về Ngày Tựu Trường (Back-to-School Fair – Montgomery County Public Schools)

Ngày thứ Bảy 23 tháng Tám 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại khu vực Carver Educational Services Center 850 Hungerford Drive, Rockville, MD 20850 Xin quý vị đem GIA ĐÌNH và MỪNG khởi đầu của một năm học mới! Thông tin về chương trình giảng dạy MCPS và các chương trình thuộc hệ thống trường học ★ Nhân viên hệ thống trường học có mặt để chia sẻ thông tin và trả lời các câu hỏi ★ Những sinh hoạt học tập và vui cho các trẻ em và các em thanh thiếu niên ★ Thông tin về nguyên liệu từ các cơ quan chính phủ và các cộng tác viên trong cộng đồng ★ Khám sức khỏe cho trẻ em và người lớn ★ Chủng ngừa cho các học sinh sắp vào Lớp 7 mà cần hội đủ điều kiện mới của Tiểu Bang Maryland ★ Thưởng thức nhạc và giải trí Xe buýt chuyên chở khứ hồi đến hội chợ sẽ được cung cấp từ các trường sau đây, bắt đầu từ 10 giờ 30 sáng Shady Grove MS Albert Einstein HS John F. Kennedy HS Richard Montgomery HS Montgomery Blair HS Northwest HS Paint Branch HS Rockville HS Seneca Valley HS Springbrook HS Watkins Mill HS Wheaton HS Có một số chỗ đậu xe giới hạn tại Montgomery College, Rockville Campus Xem trang mạng Xin liên lạc với MCPS Office of Community Engagement and Partnerships: 301-279-3100

Back2SchoolFair2014FlyerVietnamese

What: Back-to-School Fair – Montgomery County Public Schools When: Saturday, August 23, 2014 @ 11:00 a.m.–2:00 p.m. Where: Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive, Rockville, MD 20850 Cost: Free

]]>

Leave a Reply