Bầu Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia

Bầu Cử Cộng Đồng 2014 gồm chủ tịch CĐ, Ban Chấp Hành và Hội Đồng Đại Diện tại Trụ Sở Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn ngày 7 tháng 9 năm 2014 lúc 2:00 trưa.

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Vietnamese Public TV & Nhat Hung

You are invited to view NHẤT HÙNG’s photo album: BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN

KetQuaBauCuCongDong090714

BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN Sep 7, 2014 by NHẤT HÙNG View Album

https://plus.google.com/photos/108079899119588663118/albums/6056683403340938305?banner=pwa

Play slideshow Message from NHẤT HÙNG: HÌNH ẢNH TRONG CUỘC BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 2014 GIỮA HAI ƯCV LÝ HIỀN TÀI VÀ ĐOÀN HỮU ĐỊNH, SAU KHI BỎ PHIẾU, ÔNG ĐOÀN HỮU ĐỊNH ĐẠT ĐA SỐ PHIẾU HỢP LỆ, NHƯNG KHÔNG ĐỦ SỐ “QUÁ BÁN” NHƯ QUY ĐỊNH, ĐIỀU LỆ CỦA CĐVN HTĐ. ĐÁNG LẼ PHẢI BỎ PHIẾU VÒNG HAI, NẾU AI ĐẠT ĐA SỐ THÌ SẼ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ TRÚNG CỬ. NHƯNG VÌ KHÔNG ĐỦ THỜI GIAN NÊN CẢ HAI ỨCV ĐỀU CHẤP NHẬN DỜI CUỘC BẦU CỬ VÒNG HAI VÀO MỘT NGÀY KHÁC . ALBUM DO NHẤT HÙNG, HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN

LyHienTaiDoanHuuDinh090714

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser: https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=108079899119588663118&target=ALBUM&id=6056683403340938305&authkey=Gv1sRgCN3L9YKczaTUQA&feat=email To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

]]>

Leave a Reply