Đường Giây Nóng Giúp Học Sinh Làm Bài Tập Ở Nhà Miễn Phí Truyền Hình Trực Tiếp

Giúp Làm Bài Tập Nhà Miễn Phí Có tại Đây!

Homework Hotline Live! (HHL–Đường Giây Nóng Bài Tập Nhà Truyền Hình Trực Tiếp) trở lại cho mùa thứ 29, để các thầy giáo MCPS giúp đỡ miễn phí về bài làm ở nhà cho các học sinh các Lớp K-12. Học sinh có thể liên lạc với các thầy giáo HHL từ 4–6 giờ chiều qua điện thoại hay từ 4-9 giờ tối trên mạng vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm, và từ 6-9 giờ tối trên mạng vào các ngày Thứ Hai. Học sinh có nhiều cách khác nhau để liên lạc với HHL. Các em có thể đặt câu hỏi bằng cách:  Gọi điện thoại đến 301-279-3234  Xem trang mạng HHL (AskHHL.org)  Gởi tin nhắn đến 724-427-5445  Gởi e-mail đến (question@AskHHL.org)  Viết tin nhắn trên Facebook (facebook.com/AskHHL)  Gởi lời nhắn Kik đến AskHHL  Đăng trên Instagram (AskHHL) HHL sẽ trả lời các câu hỏi từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, các câu hỏi sẽ được trả lời trực tiếp trên truyền hình. Các câu hỏi nạp vào những giờ khác sẽ nhận được câu trả lời qua tin nhắn hay email. HHL có thể được xem trên MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36, RCN 89) và tại www.AskHHL.org Các phụ huynh và các học sinh có thể bắt kịp những tin tức HHL mới nhất trên Twitter (@AskHHL). Trang mạng HHL

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsSept162014copyforlanguagesVIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply