Ghi Tên Chích Ngừa Cảm Cúm Bằng Cách Xịt Qua Mũi Miễn Phí Trong Tháng 11 Tại Trường Năm 2014

Ghi Tên Chủng Ngừa Cúm Tại Trường Năm 2014

Sở Y Tế và Xã Hội Quận Hạt Montgomery sẽ tổ chức các trạm chủng ngừa cúm bằng cách xịt qua mũi miễn phí trong tháng 11 tại nhiều trường học MCPS. Mùa cúm 2014 đã tới. Có những bước giản dị mà quý vị và con quý vị có thể làm để giữ mình mạnh khỏe và giúp ngăn ngừa bệnh cúm. Điều này gồm cả chủng ngừa cúm hằng năm. Sở Y Tế và Xã Hội Quận Hạt Montgomery sẽ tổ chức các trạm chủng ngừa cúm bằng cách xịt qua mũi (FluMist) miễn phí trong tháng 10 và tháng 11 cho trẻ em 18 và nhỏ hơn tại các trường học MCPS. Vào ngày Thứ Sáu 31 tháng 10, quận sẽ có những trạm chủng ngừa cúm tại các trường trung học cấp III John F. Kennedy, Richard Montgomery và Seneca Valley. Sẽ không có lớp nào học trong ngày ấy vì đó là ngày nghiệp vụ của thầy giáo. Các buổi chủng ngừa này sẽ dành cho mọi trẻ em ở tuổi đi học. Tất cả các trường tiểu học MCPS sẽ tổ chức một trạm chủng ngừa vào ngày Thứ Hai 10 tháng 11, hay Thứ Ba 11 tháng 11, tiếp sau buổi tan trường sớm của học sinh vào các ngày ấy. Trường của con quý vị sẽ gửi thêm thông tin về gia đình. Tất cả các buổi chủng ngừa đều miễn phí, nhưng cần phải ghi danh vì lượng thuốc chủng ngừa có hạn. Để có thêm thông tin, xin xem trang mạng Montgomery County Department of Health and Human Services. Đây là một số các bước phụ trội mà quý vị và gia đình có thể tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lan truyền của bệnh cúm và các bệnh theo mùa khác: 1. Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước, nhất là sau khi ho hay hắt hơi, hay dùng thuốc khử trùng với chất cồn. Các bình đựng thuốc khử trùng tay đã được MCPS chấp thuận có để dùng tại nhiều địa điểm khắp trường học (như gần phòng ăn hay phòng all-purpose, gần văn phòng chính). 2. Khi ho hay hắt hơi, che mũi và miệng lại với cánh tay áo hay giấy chùi và ném giấy chùi vào thùng rác. 3. Tránh đừng sờ tay vào mắt, mũi hay miệng để giảm thiểu việc nhiễm trùng. 4. Nghỉ làm và nghỉ học ở nhà nếu có các triệu chứng như sốt, ho, hắt hơi, chảy nước mũi, nhức đầu và đau mình. 5. Nếu quý vị có quan ngại về sức khỏe của con quý vị, xin hãy liên lạc ngay với bác sĩ của quý vị hay, trong trường hợp khẩn cấp, gọi 911. Thêm thông tin phòng ngừa bệnh cúm có thể tìm thấy tại các trang mạng sau đây: MCPS http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/flu/index.aspx/ Centers for Disease Control- Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh http://www.cdc.gov/flu/protect/preventing.htm Montgomery County h ttp://www.montgomerycountymd.gov/resident/flu.htm

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsOCT142014VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply