CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH CỦA GIÁO XỨ

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

 Thứ Bảy ngày 20 tháng 12: Văn Nghệ Giáng Sinh của Giáo Xứ từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối trong hội trường giáo xứ. Lưu ý: Lễ Vọng Chúa Nhật 4 mùa Vọng sẽ vào 6 giờ chiều, một giờ sớm hơn thường lệ.  Thứ Tư ngày 24 tháng 12: (1) Thánh Lễ ngày 24 lúc 8 giờ sáng. (2) Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 6 giờ chiều (chính yếu dành cho trẻ em và gia đình). Trước thánh lễ khoảng nửa tiếng các em học sinh giáo lý và các em trong Nhóm Trẻ sẽ hát thánh ca Giáng Sinh giúp các em chuẩn bị tâm hồn; (3) Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 9 giờ tối. Trước thánh lễ khoảng nửa tiếng Ca Đoàn Cecilia sẽ hát thánh ca Giáng Sinh giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn.  Thứ Năm ngày 25 tháng 12: Hai Thánh Lễ Ngày 9 giờ sáng và 11 giờ trưa. Lưu ý: không có thánh lễ 7 giờ 30 sáng.

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/ns_08102014.pdf

]]>

Leave a Reply