Hội Chợ Tết Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Dời Tới Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 2

Giáo Xứ sẽ có Hội Chợ Tết, nhưng không phải vào Chúa Nhật ngày 8 tháng Hai như đã loan báo, mà dời tới một tuần, tức vào Chúa Nhật ngày 15 tháng Hai từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều ở trong hội trường. Có sự thay đổi này để thuận tiện cho Chúa Nhật ngày 8 tháng Hai là ngày điền phiếu cam kết cho chương trình Quyên Góp cho Tiếng Gọi của Đức Hồng Y, cũng như để đáp ứng yêu cầu của nhiều người bán. Không những tổ chức, nhóm, hội đoàn trong Giáo Xứ mà mọi thành viên khác đều có thể ghi danh giữ bàn, đặt chỗ để bày bán đồ muốn bán. Xin đóng cho Giáo Xứ mỗi chỗ hay mỗi bàn 50 dollars. Còn tiền lời muốn đóng góp giúp thêm cho Giáo Xứ thì hoàn toàn tự nguyện, tùy lòng hảo tâm. Xin liên lạc với thư ký của Giáo Xứ trong giờ làm việc (Hai, Ba, Năm, Bảy từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ở số 301 622 4895) để giữ bàn hay đặt chỗ: sẽ ưu tiên cho tổ chức, nhóm, hay hội đoàn trong Giáo Xứ trước khi cho các cá nhân thành viên. Để bảo đảm luật vệ sinh cũng như luật an toàn khi dùng cơ sở công cộng, Giáo Xứ cũng cần biết trước anh chị em sẽ bán đồ gì.

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/ns_02012015.pdf]]>

Leave a Reply