Tin Tức Về Ghi Danh Cho Các Chương Trình Consortia và Magnet

Vào đầu tháng Hai, phụ huynh của các học sinh hiện học lớp 8 trong phạm vi Northeast Consortium (NEC) và Downcounty Consortium (DCC) sẽ nhận thơ về việc ấn định trung học cấp III cho niên học 2015–2016 qua bưu điện. Thơ sẽ gồm những chi tiết về các buổi họp ghi danh sắp tới. Buổi họp ghi danh cho tất cả các trường trung học cấp III DCC và NEC sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư 11 tháng 2 lúc 7 giờ tối. (trời tuyết sẽ dời lại cho tất cả các trường trung học cấp III: Ngày 12 tháng 2). Ngoài ra, các phụ huynh của các học sinh lớp 5 xin vào Middle School Magnet Consortium (MSMC) sẽ nhận được thơ thông báo qua bưu điện. Các phụ huynh của các học sinh Lớp 5 và Lớp 8 xin vào các chương trình magnet trung học cũng sẽ nhận thơ thông báo qua bưu điện vào đầu tháng 2. Đơn Choice cho trung học cấp III sẽ được gởi qua bưu điện đến các học sinh lớp 8 mới cư ngụ tại (NEC) và (DCC) và các học sinh lớp 8 đang xin chuyển về học tại các trường trung học cấp II NEC và DCC. Phụ huynh cũng nên để ý tìm xem các mẫu đơn Round 2 Choice gởi qua bưu điện cho các học sinh Lớp 5 mới cư ngụ tại MSMC. Đối với các phụ huynh của các học sinh Lớp 5 mà sống trong các vùng khác của Montgomery County và muốn ghi danh cho các trường MSMC cho niên học 2015-2016, đơn Choice có thể lấy từ trang mạng MCPS. Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Choice có tại các văn phòng cố vấn trung học cấp III NEC và DCC cho học sinh hiện học các Lớp 9-11 mà muốn yêu cầu thay đổi trường trung học cấp III Consortia bắt đầu từ niên học 2015-2016. Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Choice cũng có tại các văn phòng cố vấn trung học cấp II MSMC cho các phụ huynh của các học sinh chương trình Middle School Magnet Consortium (MSMC) hiện học Lớp 6 và quan tâm đến thay đổi trường MSMC bắt đầu niên học 2015-2016. Thời hạn cuối để tham gia Vòng 2 của tiến trình Choice và Thay Đổi Choice là ngày thứ Sáu 13 tháng Hai. Thơ thông báo sẽ được gời đến nhà học sinh vào giữa tháng Ba.

Dịch Vụ Consortia Choice và Chương Trình Đăng Ký http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/schoolchoice/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSJan2715_VIET.pdf]]>

Leave a Reply