Hội Chợ Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery Năm 2015

Montgomery County National College Fair (Hội Chợ Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery) thường niên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 21 tháng 4 và ngày thứ Tư 22 tháng 4 tại Agricultural Center, 16 Chestnut St. ở Gaithersburg. Sự kiện miễn phí này giới thiệu những đại diện từ hàng chục trường đại học, và cung cấp những nguồn thông tin cho các học sinh và phụ huynh vượt qua tiến trình tuyển sinh đại học. Ngày hội được tổ chức từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ 45 trưa trong cả hai ngày này cũng như từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối vào ngày thứ Tư. Ngày hội là miễn phí và dành cho tất cả các học sinh các lớp 8 đến 12 và phụ huynh các em.

Thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSApr1415_VIET.pdf]]>

Leave a Reply