Ngày Hội Chuẩn Bị Đại Học và Học Bổng Năm 2015

Ngày Hội Chuẩn Bị Đại Học và Học Bổng sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 2 tháng 5, từ 1 giờ đến 4 giờ chiều tại Universities at Shady Grove (USG), 9630 Gudelsky Dr. ở Rockville. Ngày hội nhắm vào các học sinh các lớp 6 đến 10 và phụ huynh các em. Những người tham dự sẽ có cơ hội gặp các đại diện từ các đại học, và các cá nhân đại diện các nghề nghiệp khác nhau sẽ có mặt để cho ý kiến và trả lời các câu hỏi. Sẽ có những buổi hội thảo về nhiều vấn đề khác nhau, cũng như thông tin về những cơ hội về trợ cấp tài chánh và học bổng. Học sinh và gia đình cũng sẽ có cơ hội viếng thăm khuôn viên đại học USG. Ghi danh là cần thiết vì số chỗ có giới hạn. Xin ghi danh qua trang mạng MCPS Parent Academy hay gọi 301-279-3100.

Thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSApr1415_VIET.pdf]]>

Leave a Reply