Các Em Đã Sẵn Sàng cho Thách Thức của Lớp 5 Chưa?

Quỹ Giáo Dục Học Khu MCPS mời quý vị hãy cùng tham dự với các quan chức và các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương trong một đêm vui thích và chúc mừng tại sự kiện hằng năm ”Các Em Đã Sẵn Sàng cho Thách Thức Lớp 5 Chưa” vào ngày thứ Hai 20 tháng 4. Chương trình sẽ được tổ chức lúc 7 giờ tối, tại AFI Silver Theater and Cultural Center, 8633 Colesville Road ở Silver Spring. Chương trình sẽ trắc nghiệm các thí sinh nổi tiếng địa phương về kiến thức của họ về các sự kiện Lớp 5. Học sinh từ 27 trường tiểu học MCPS sẽ tham gia trong chương trình này. Chương trình này vào cửa tự do và dành cho công chúng. Những ai muốn tham gia xin ghi danh tại đây. Tiền gây được sẽ trực tiếp hỗ trợ sứ mạng của Quỹ Giáo Dục Học Khu MCPS, là cung cấp tài trợ, các chương trình và học bổng để cải thiện những cơ hội giáo dục cho các học sinh MCPS.

Thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSApr1415_VIET.pdf]]>

Leave a Reply