Hội Quán Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận: Lễ Cầu Siêu “Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4”

Theo nguồn tin trên trang mạng của Vietnamese Community of Washington D.C., Maryland & Virginia

Lễ Cầu Siêu vào lúc 11:00 AM, ngày Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015, tại: **Hội quán Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, 585 E. University Blvd, Silver Spring, MD 20901. 301- 490-0544

]]>

Leave a Reply