CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM NHÂN NGÀY MIỀN NAM BỊ XÂM CHIẾM 30/4/1975

Thứ Năm vừa rồi là ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam Việt Nam tự do bị cộng sản Bắc Việt xâm chiếm, đẩy cả nước vào cảnh lầm than khốn khổ. Trong các thánh lễ cuối tuần vừa qua (26-27/4), chúng ta đã đặc biệt cầu nguyện cho đồng bào bên nhà và đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản và hưởng được một đời sống tự do, dân chủ, và độc lập. Chúng ta cũng đã cầu nguyện trong thánh lễ (cũng như mặc niệm cuối lễ) cho tất cả các anh chị em đã ngã xuống cách này, cách khác để bảo vệ nền tự do, dân chủ, và độc lập của nước Việt Nam Cộng Hòa. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho đồng bào và quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, và chủ quyền thật sự

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/ns_05032015.pdf]]>

Leave a Reply