Niên Học Mới, Giờ Vào Học Mới

Niên Học Mới, Giờ Vào Học Mới Thưa quý phụ huynh, khởi đầu của một năm học mới sắp đến! Đây là một danh sách kiểm điểm những điều giúp bảo đảm là quý vị đã được trang bị những thông tin cần thiết để có được một năm học thành công:  Các trường học MCPS sẽ vào học và tan học trễ hơn năm nay. Xem trang mạng Bell Times (Giờ Chuông Reo) để biết thêm và xem giờ vào học và tan học cho niên học 2015-2016.  Hãy điền vào Phiếu Thông Tin Khẩn Cấp Học Sinh của con quý vị để nhà trường tiếp xúc với quý vị về việc đóng cửa trường, đau ốm và các tin cập nhật quan trọng. Nhớ cho nhà trường biết nếu các thông tin của quý vị có thay đổi trong năm học.  Hãy gia nhập Edline! Edline là một hệ thống mạng cho phép phụ huynh học sinh trung học cấp II và cấp III theo dõi điểm số và bài phải làm của các em.  Xem, in hay tải xuống lịch trường học 2015-2016 và được biết về những ngày giờ và những sự kiện quan trọng. MCPS đã phổ biến một công cụ lịch mới, dễ dùng cho các gia đình. Công cụ tương tác này cho phép các người sử dụng lập ra lịch riêng của họ để họ có thể nhìn thấy thông tin mà quan trọng cho họ.  Lấy thông tin về tuyến xe buýt của con quý vị. Quý vị phụ huynh nào có thắc mắc về các tuyến xe buýt có thể tìm các câu trả lời tại đây.  Xin nhớ dùng mylunchmoney.com để đóng thêm tiền bữa ăn vào tài khoản của con quý vị. Việc này sẽ tránh cho con quý vị khỏi phải đem theo tiền mặt đến trường mỗi ngày. Nhà ăn của trường cũng có nhận ngân khoản đóng trước bằng tiền mặt hay chi phiếu.  Nếu quý vị có em học sinh lớp 7 và/hay lớp 8, hãy biết chắc là các em đã được chủng ngừa Tdap và MCV4 trước khi bắt đầu niên học. Các học sinh không tuân thủ các yêu cầu về chủng ngừa của Maryland sẽ không được đến trường cho đến khi các em đưa ra được chứng từ.  Hãy có kế hoạch tham dự Đêm Tựu Trường tại trường của con quý vị.  Giữ liên lạc với MCPS trong suốt niên học. Theo dõi chúng tôi trên Twitter (@mcps, ghi danh với AlertMCPS, xem MCPS TV, và tải xuống MCPS App.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSAUG2515-VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply