Tìm Hiểu về Các Chương Trình Nghề Nghiệp, Kỹ Thuật Hào Hứng tại Thomas Edison HS of Technology vào Ngày Viếng Thăm Trường Mùa Thu

Các phụ huynh và học sinh MCPS được mời tham dự ngày viếng thăm trường mùa thu tại Thomas Edison High School of Technology vào Ngày thứ Năm 29 tháng 10 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Các học sinh trung học cấp III tại tất cả các trường học MCPS có chọn lựa để ghi danh học tại một trong 17 chương trình nghề nghiệp và kỹ thuật được ca ngợi. Các học sinh học tại Edison mỗi ngày cho ba tiết học và đạt 1.5 tín chỉ cho mỗi tam cá nguyệt. Ngoài việc cung cấp các chứng chỉ và văn bằng chuyên nghiệp có giá trị, các học sinh cũng có thể đạt tín chỉ đại học. Tại ngày viếng thăm trường, thầy giáo, học sinh, doanh nghiệp và các đối tác công nghiệp sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi và trình bày công việc đã được làm trong các chương trình này. Trường Edison tọa lạc tại 12501 Dalewood Drive ở Silver Spring. Xem trang mạng trường học để có thêm thông tin hay gọi 301-929-2049.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/October-QuickNotes-Vol.2-VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply