Buổi Gặp Gỡ Ứng Cử Viên Chris Van Hollen Cho Thuợng Nghị Sĩ Quốc Hội Mỹ Tiểu Bang Maryland

Hãy Trồng Cây Để Có Trái Ngon và Bóng Mát Thưa quí Đồng Hương, Các lãnh tụ trong chính quyền Mỹ ở địa phương và trung ương hầu hết là những người được dân chúng bầu lên. Muốn trúng cử, ứng viên phần lớn đều dựa vào cộng đồng của mình. Hiện nay các cộng đồng như Do Thái, Ấn độ, Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản,… đều có một số các chính trị gia có thế lực trong bộ máy chính quyền, nhờ vào sự đoàn kết và kinh nghiệm bầu cử của các cộng đồng này. Một vài địa phương có đông người Việt đã có người trúng cử vào chánh quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tại tiểu bang Maryland, người Việt chúng ta chưa đủ nhân lực và kinh nghiệm để đưa ứng cử viên gốc Việt vào các cơ quan chánh quyền. Vậy chúng ta hãy chọn và ủng hộ người nào mà chúng ta thấy có nhiều khả năng trúng cử để có thể giúp cộng đồng chúng ta vươn lên. Chúng tôi xin giới thiệu ông Chris Van Hollen, người ứng cử Thuợng Nghị Sĩ Quốc hội Mỹ cho tiểu bang Maryland, thay thế bà Barbara Mikulski, sẽ về hưu vào năm 2016. Tiểu sử Ông Chris Van Hollen Sinh năm 1959. Tiến sĩ luật tại đại học Georgetown, Washington DC (1990) 1985 – 1991 Phụ tá cho Thượng nghị sĩ Mathias (Cộng Hòa), Thành viên ngoại giao Thượng viện, Cố vấn pháp lý cho Thống đốc Schaefer bang Maryland 1991 – 1995 Đắc cử Đại biểu Maryland 1995 – 2003 Đắc cử Nghị sĩ Thượng viện Maryland 2003 – 2015 Đắc cử Dân biểu Hạ viện Quốc hội Mỹ, 6 lần tranh cử, 6 lần trúng cử. Vài ví dụ về quá trình giúp đỡ của Ông Van Hollen cho cộng đồng chúng ta: 1) Trực tiếp can thiệp với chánh phủ Việt nam để trả tự do cho Bà Đỗ Minh Hạnh, Ông Đoàn Huy Chương và Nguyễn Đoàn Quốc Hùng là những người bị cầm tù vì đòi hỏi nhân quyền. 2) Một tiểu thương tại địa phương Maryland cần khuếch trương qua bang Pennsylvania nhưng cả năm trời không xin được giấy phép. Sau khi ông Van Hollen can thiệp với dân biểu của đảng Cộng Hòa ở bang Pennsylvania thì ông thương gia này được giấy phép trong một tháng. Xin mời bà con cộng đồng Việt nam chúng ta, ngày 8 tháng 11, 2015 từ 2- 4 giờ chiều đến tham dự buổi gặp gỡ ứng cử viên Van Hollen tại trường tiểu học Carderock Springs, 7401 Persimmon Tree Lane, Bethesda. Chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với ứng cử viên trong mọi vấn đề ảnh hưởng đến đời sống chúng ta tại Maryland. Ông Van Hollen là một người có tài đức, hiểu biết và tận tụy với công việc. Cộng đồng Việt nam ta nên vun xới cây này để sẽ có nhiều trái ngọt và bóng mát về sau. Cần biết thêm tin tức, xin liên lạc cô Nga Trần, điện thoại 301-320-1221. Email: tvantoai@yahoo.com

ChrisVanHollenInvitation110815

]]>

Leave a Reply