Học Sinh MCPS Tổ Chức Bán Xe Hơi, Máy Điện Toán Cũ

Học sinh trong chương trình Montgomery County Students Automotive Trades Foundation (ATF) và Information Technology Foundation (ITF) sẽ bán xe hơi và máy điện toán cũ do học sinh tân trang vào ngày thứ Bảy 12 tháng 12, tại Gaithersburg High School, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Để có thêm thông tin về các xe hơi đem bán, xin gọi Kelly Johnson tại 301-929-2197 hay xem http://www.atfcareers.org/. Để có thêm thông tin về các máy điện toán sẽ được bán, xin xem http://www.itfcareers.org/. Các xe hơi và máy điện toán được tu sửa và kiểm tra bởi các học sinh như là một phần của việc học tập trong lớp và xưởng của các em. Các thành viên trong cộng đồng được khuyến khích tặng xe hơi cho chương trình. Xe hơi có thể được tặng tại bất cứ chương trình xe hơi nào tại các trường trung học cấp III Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley và Thomas Edison. Việc tặng xe của quý vị có thể được giảm thuế.

Automotive Trades Foundation http://www.cars2purchase.org/

Information Technology Foundation http://www.itfcareers.org/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsDEC1-VIET.pdf]]>

Leave a Reply