Thông điệp giáng sinh của Chủ Tịch Cộng Đồng Đoàn Hữu Định và buổi tiệc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của hội Cao Niên Việt-Mỹ tại Maryland

Thông điệp giáng sinh của Chủ Tịch Cộng Đồng Đoàn Hữu Định và buổi tiệc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của hội Cao Niên Việt-Mỹ tại Maryland đã được tổ tại Silver Spring Presbyterian Church.

]]>

Leave a Reply