Đề Cử Các Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc

Hội Đồng Giáo Dục đang nhận các đề cử của công chúng cho Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập Thường Niên Lần Thứ 19. Các giải thưởng này do Hội Đồng bảo trợ để vinh danh và cảm tạ những cá nhân, bao gồm học sinh; nhóm; và tổ chức đã đóng góp một cách xuất sắc cho nền giáo dục công lập trong Quận Montgomery. Sẽ có tới ba giải thưởng được tặng cho mỗi phân loại sau đây: Cá Nhân trong Cộng Đồng, Nhóm trong Cộng Đồng, Doanh Nghiệp, Nhân Viên MCPS, Tình Nguyện Viên tại Trường Học và Cá Nhân Tiền Phong. Các đơn đề cử có trên mạng tại đây. Các đơn đề cử phải nạp trước 5 giờ chiều vào ngày thứ Tư 3 tháng 2. Các người đoạt giải được vinh danh tại buổi lễ vào ngày thứ Năm 28 tháng 4, 2016 tại thính đường Carver Educational Services Center.   

http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/nominations-open-for-distinguished-service-awards-2/

/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsDEC15VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply