Chích Ngừa Cúm Miễn Phí Chúa Nhật Ngày 10 Tháng Giêng Sau Các Thánh Lễ Sáng 7 giờ 30, 9 giờ, và 11 giờ

Chích Ngừa Cúm Miễn Phí – Chúa Nhật này, ngày 10 tháng Giêng, sau các thánh lễ sáng 7 giờ 30, 9 giờ, và 11 giờ, sẽ có chích ngừa cúm miễn phí ở tầng dưới nhà thờ cho những anh chị em nào cần mà chưa hề chích ngừa cúm.

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/ns_01102016.pdf]]>

Leave a Reply