Học Bổng Có cho Các Học Sinh Lớp 12 MCPS

Chi Nhánh Quận Montgomery County của Hiệp Hội Toàn Quốc Thăng Tiến Người Da Màu (NAACP) sẽ trao học bổng $1,000 cho các học sinh lớp 12 tại Quận Montgomery. Các học bổng này sẽ được trao tặng tại Bữa Tiệc Quỹ Tự Do Hàng Năm, Ngày 1 tháng 5. Chủ đề của học bổng năm nay là “Chúng Ta Lại Đứng Lên.” Để xin học bổng, các học sinh phải nạp bài luận văn 300 từ, mà đề cập chủ đề, “Chúng Ta Lại Đứng Lên.” Học sinh được khuyến khích đưa ra cách lý giải riêng của chính các em về chủ đề. Bấm vào đây để xem các điều kiện và hướng dẫn nộp đơn. http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/curriculum/careercenter/financialaid/2016-NAACP-SCHOLARSHIP-AWARDS-INFORMATION-SHEET.pdf Các đơn xin đã hoàn tất phải nạp trước và vào Ngày thứ Sáu 26 tháng 2 và gởi cho Ms. Rebecca Gibson, administrative secretary, Office of the Board of Education, Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive, Room 123, Rockville, Maryland 20850. Để thông tin về quy trình đăng ký, xin liên lạc Ms. Linda Plummer, chủ tịch, NAACP Scholarship Committee, tại lplmp@aol.com.

http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/curriculum/careercenter/financialaid/2016-NAACP-SCHOLARSHIP-AWARDS-INFORMATION-SHEET.pdf

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSJAN19-VIETNAMESE1.pdf]]>

Leave a Reply