Phóng Sự Hình Ảnh Lớp Tu Học "Thọ Bát Quan Trai" Của Phật Tử Tại Clara Barton Community Center

LỚP TU HỌC: “THỌ BÁT QUAN TRAI” CỦA PHẬT TỬ TẠI CLARA BRATON COMUNITY CENTER MARYLAND 05/03/2016

ThoBatQuanTrai030516NhatHungP01

Mar 5, 2016

ThoBatQuanTrai030516NhatHungP02

by Nhat Hung

ThoBatQuanTrai030516NhatHungP03

View Album https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/LOPTUHOCTHOBATQUANTRAICUAPHATTUTAICLARABRATONCOMUNITYCENTERMARYLAND05032016?feat=email

ThoBatQuanTrai030516NhatHungP04

Play slideshow

ThoBatQuanTrai030516NhatHungP05

ThoBatQuanTrai030516NhatHungP06

]]>

Leave a Reply