Hội Nghị Lựa Chọn Sự Tôn Trọng về Hẹn Hò Tuổi Thanh Thiếu Niên Được Tổ Chức Ngày 20 tháng 3

Hội Nghị Lựa Chọn Sự Tôn Trọng sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 20 Tháng 3. Buổi hội nghị sẽ được tổ chức từ 1 giờ trưa đến 4 giờ 30 chiều tại Richard Montgomery High School, ở Rockville. Phụ huynh, thanh thiếu niên, những người cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên, các nhà giáo dục, và những người khác nữa sẽ tập hợp lại để thảo luận về vấn đề bạo lực trong hẹn hò ở tuổi thanh thiếu niên và những cách để thiết lập những quan hệ lành mạnh. Chương trình này là miễn phí và dành cho các học sinh từ lớp 6-12. Tham dự viên sẽ có cơ hội tham gia các buổi hội thảo có tính giáo dục, tương tác. Cũng sẽ có xổ số, phần thưởng, thức ăn miễn phí, và ca nhạc sống. Để có thêm thông tin về hội nghị, xin gọi 240-777-7075 hay e-mail Thomas.Manion@montgomerycountymd.gov.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_March_1_2016_VIET.pdf]]>

Leave a Reply