Hội Chợ Chuẩn Bị Đại Học và Nghề Nghiệp tại Montgomery College Germantown campus

Hội Chợ Chuẩn Bị Đại Học và Nghề Nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 9 tháng 4, từ 1 giờ đến 4 giờ chiều tại Montgomery College Germantown campus (Bioscience Education Center), 20200 Observation Drive ở Germantown. Ngày hội nhắm vào các học sinh các lớp 6 đến 10 và phụ huynh các em. Những người tham dự sẽ có cơ hội để gặp gỡ những đại diện từ nhiều nghề nghiệp và đại học; tìm hiểu về các cơ hội trợ giúp tài chánh và học bổng; và tham dự những buổi thảo luận nhóm đem lại thông tin hữu ích. Việc ghi danh trước là cần thiết và có thể thực hiện qua trang mạng MCPS Parent Academy. Liên lạc với Office of Community Engagement and Partnerships tại 301-279-3100 để có thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSAPR0516VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply