Hội Chợ Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery

Montgomery County National College Fair (Hội Chợ Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery) thường niên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 19 tháng 4 và ngày thứ Tư 20 tháng 4, tại Agricultural Center, 501 Chestnut St. ở Gaithersburg. Sự kiện miễn phí này giới thiệu những đại diện từ hàng chục trường đại học, và cung cấp những nguồn thông tin cho các học sinh và phụ huynh vượt qua tiến trình tuyển sinh đại học. Hội chợ được tổ chức từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ 45 chiều vào cả hai ngày và dành cho các học sinh Lớp 11 đến tham dự với trường của các em. Hội chợ cũng được mở từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối vào ngày thứ Ba và dành cho tất cả các học sinh trong các Lớp 8 đến 12 và các phụ huynh các em.

Thêm thông tin http://www.nacacnet.org/college-fairs/SpringNCF/Pages/Montgomery-County.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSAPR0516VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply