VASA: Thư Mời tham dự Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 10 tháng 5, 2016

SOURCE: Montgomery County

Thư Mời Để tưởng nhớ công đức các vị vua Hùng đã có công dựng nước và giử nước Văn Lang xưa, là nước Việt Nam ngày nay, Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA), được sự hổ trợ của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, sẽ tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Xin mời Quý vị, dành ít thì giờ quý báu tham dự Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương vào lúc: 11 giờ 30 sáng, ngày Thứ Ba, 10 tháng 5, năm 2016 tại: Silver Spring Presbyterian Church 580 University Blvd East, Silver Spring, MD 20901 Sự hiện diện của Quý vị sẽ nói lên được tâm tình nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương của những người con Dân Việt, dù nay phải sống tha hương, góp phần duy trì và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là phần thưởng tinh thần quý báu dành cho Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA), và Ban Tổ Chức, đồng thời giúp cho buổi lễ thêm phần trang trọng. ** Sau buổi lễ, xin mời Quý Anh lưu lại mạn đàm và dùng cơm trưa thân mật…. ** Nếu có câu hỏi hoặc góp ý kiến, xin Quý Anh vui lòng gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào: 301-741-5834 Trân trọng . TM. Ban Tổ Chức Bùi Mạnh Hùng

VASALogo

]]>

Leave a Reply