Hãy Có Kế Hoạch Tham Gia Ngày Hội Sách tại Gaithersburg vào Ngày 21 tháng 5

Các trường Công Lập Quận Montgomery rất hãnh diện là một đối tác trong Ngày Hội Sách Gaithersburg 2016 (GBF) vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại khu vực của Tòa Thị Chính Gaithersburg. GBF có rất nhiều các tác giả và sinh hoạt cho các trẻ em ở mọi lứa tuổi. Nhiều thành viên cộng đồng MCPS sẽ tổ chức các buổi đọc tại ngày hội và sẽ có nhiều chương trình, hội thảo, và sinh hoạt trong Làng Trẻ Em mà được phác họa để khuyến khích sự quan tâm đến đọc và viết. Giữa các tác giả được xếp đặt có mặt là Diana Hutts Aston, Cece Bell, Martina Boone, và Lori Goldstein. Một số các cuộc hội thảo sẽ đề cập đến sáng tác cho các thanh thiếu niên, xuất bản thơ của em, và viết sách cho trẻ em. Để thêm thông tin về chương trình, xem trang mạng GBF.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNMay42016VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply