Thư mời Giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 88

Thân mời quý vị cùng gia đình đến tham dự lễ Giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 88 vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy 14 tháng 5 năm 2016 tại Forest Oak Middle School 651 Saybrooke Oaks Blvd Gaithersburg, MD 20877

]]>

Leave a Reply