Hội Chợ Miễn Phí Về Các Dịch Vụ Cộng Đồng

SOURCE: Montgomery County

Quý vị có thắc mắc về những dịch vụ miễn phí trong Quận Montgomery? Hãy đến dự Hội Chợ miễn phí về các dịch vụ cộng đồng! Ngày giờ: Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016, 12 giờ trưa – 4 giờ chiều Executive Office Building Cafeteria, 101 Monroe Street, Rockville, MD Đậu xe miễn phí trong County Council Garage nằm ở góc đường Monroe và E. Jefferson Hãy đến tham dự để học hỏi về các dịch vụ cộng đồng hiện có trong Quận! Các cơ quan chính phủ và các tổ chức bất vụ lợi sẽ có mặt để giải đáp các thắc mắc của quý vị về: Nhà cửa Vay tiền mua nhà An Sinh Xã Hội Lớp học Anh văn Dịch vụ pháp lý Dịch vụ di trú Dịch vụ cho các vị cao niên Dịch vụ thanh thiếu niên và đỡ đầu Dịch vụ y tế và nhiều các dịch vụ khác! Hội chợ này hoàn toàn MIỄN PHÍ và vào cửa tự do Hãy trở thành công dân Hoa Kỳ ngay bây giờ! Hội Chợ được tổ chức dưới sự bảo trợ của Nhóm Tư Vấn Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương của Quận Trưởng Ike Leggett và Văn Phòng Quan Hệ Đối Tác Cộng Đồng nhân dịp Tháng Vinh Danh Di Sản Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương Có cung cấp giải khát Bản Tuyên Ngôn sẽ được trình bầy lúc 1 giờ trưa Muốn phúc đáp hay đặt bàn xin liên lạc với cô Diane Vũ, Phối Hợp Viên Á Châu qua điện thư: diane.vu@montgomerycountymd.gov hoặc điện thoại số 240-777-8320

HoiChoMienPhiMontgomeryCounty220516

]]>

Leave a Reply