Phiêu Lưu Trong Học Tập Mùa Hè

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Quý vị đang tìm cách để giữ cho con em quý vị bận rộn và học hỏi trong kỳ nghỉ hè? Vậy thì xin hãy xem xét chương trình Phiêu Lưu Trong Học Tập Mùa Hè! Các học sinh trong các lớp mẫu giáo đến lớp 2 thuộc 23 trường Title I được chọn lựa có thể tham dự chương trình miễn phí này, kéo dài bốn tuần từ Ngày 5 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7. Chương trình thể hiện một ngày học 4 tiếng về tập đọc, văn và toán. Nó được thiết kế để củng cố những gì các em đã học trong suốt năm học này và để tạo một khởi đầu tốt cho năm học sắp tới. Sẽ có xe buýt chuyên chở và có bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí. Ghi danh cho chương trình này tại trường của con quý vị. Một chương trình tương tự cho các học sinh trung học cấp II cũng sẽ được tổ chức trong tháng 7. Các phụ huynh quan tâm cần liên lạc với Điều Hợp Viên Niên Học Kéo Dài Trung Học Cấp II tại trường học ở địa phương của họ để biết thêm thông tin.

Các Cơ Hội Học Hỏi Kéo Dài http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/titleone/includes/elo.shtm

Tập San Các Chương Trình Hè cho Trẻ Em http://www2.montgomerycollege.edu/departments/wdce/youthpdf/ysummer2016.pdf

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNMay172016VIET.pdf]]>

Leave a Reply