Huấn Luyện Tình Nguyện Viên về Nhận Biết và Báo Cáo Việc Hành Hạ Trẻ Em

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

MCPS quý trọng các tình nguyện viên làm việc trong các trường của chúng ta để làm cho những trải nghiệm của các em học sinh thêm phong phú. Là một cộng đồng, tất cả chúng ta đều ý thức rõ về trách nhiệm chung của chúng ta là phải tạo nên môi trường an toàn và nuôi dưỡng cho các học sinh của chúng ta. Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã duyệt lại chính sách về hành hạ trẻ em, và MCPS đã có một nỗ lực toàn diện để thực thi những lề lối và thủ tục để bảo đảm rằng tất cả mọi học sinh của chúng ta đều có một môi trường học tập an toàn. Như là một phần của nỗ lực đang tiếp diễn trong năm học 2016– 2017, MCPS đã khai triển việc huấn luyện cho tất cả các tình nguyện viên trong học khu để tìm hiểu về việc nhận biết và báo cáo việc hành hạ và bỏ bê trẻ em. Buổi huấn luyện trực tuyến này mất khoảng 30 phút để hoàn tất và có thể truy cập qua trang mạng MCPS tại http://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/. Buổi huấn luyện trực tuyến cung cấp những thông tin về:  Các loại hành hạ;  Những hành vi dụ dỗ mà có thể khiến cho con em chúng ta dễ bị xâm hại; và  Các thủ tục của MCPS và các đòi hỏi luật pháp của tiểu bang về việc báo cáo những trường hợp nghi ngờ hành hạ và bỏ bê trẻ em. Trong khi chúng tôi khuyến khích mọi thành viên cộng đồng tham gia vào việc huấn luyện quan trọng và bổ ích này, hiện giờ chúng tôi chỉ mới đòi hỏi các cá nhân nào mà thường xuyên trợ giúp các trường học phải hoàn tất việc huấn luyện về Hành Hạ và Bỏ Bê Trẻ Em này. Những tình nguyên viên không thường xuyên hay tạm thời mà hỗ trợ các sự kiện lớn hay trợ giúp trong những sự kiện chỉ có một lần dưới sự giám sát của các nhân viên trường học thì không bắt buộc phải hoàn tất việc huấn luyện vào lúc này. Dưới đây là các thí dụ về những loại hoạt động mà không đòi hỏi phải hoàn tất việc huấn luyện tình nguyện viên.  Các độc giả hay diễn giả khách mời trong các lớp học mà ở đó có một nhân viên MCPS trông coi;  Các nhân viên tuyển sinh trung học/đại học và các tình nguyện viên tại các hội chợ nghề nghiệp và đại học;  Các phụ huynh/giám hộ hay những người thân thích khác đang dự khán hay cổ vũ một buổi ăn mừng (như một cuộc diễn hành) hay đang giúp một buổi liên hoan của lớp; và  Các phụ huynh/giám hộ làm nhân viên các quầy bán hàng hay bán vé trong các sự kiện lớn. Việc huấn luyện trực tuyến sẽ có bằng các thứ tiếng Amharic, Trung Hoa, Pháp, Hàn, Tây ban nha, và Việt Nam vào cuối Tháng Chín 2016. Các phụ huynh/giám hộ sẽ không bị ngăn cản tham gia vào trường học vì nhu cầu cho các thích nghi. Câu trả lời cho các câu hỏi thường đặt ra được đăng trên trang mạng Hành Hạ và Bỏ Bê Trẻ Em MCPS. MCPS cám ơn sự quyết tâm và cộng tác của quý vị để bảo đảm sự an toàn của các học sinh.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/September6-VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply