Đường Dây Nóng Giúp Làm Bài Tập ở Nhà Miễn Phí trên truyền hình MCPS-TV

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Giúp Làm Bài Tập Nhà Miễn Phí Có Đây Rồi!

Suốt 31 năm nay, Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà (HHL–Homework Hotline Live) đã giúp đỡ hàng chục ngàn học sinh từ mẫu giáo tới lớp 12 bằng cách cung ứng sự giúp đỡ làm bài tập ở nhà do các giáo viên phụ trách. HHL đã bắt đầu mùa 2016–2017 của nó vào ngày Thứ Ba, 30 Tháng Tám, ngày học thứ nhì của năm học, bằng cách giúp làm bài tập nhà trực tuyến. Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà trên truyền hình sẽ bắt đầu vào Thứ Tư, 14 Tháng Chín từ 4 giờ 30 đến 6 giờ chiều trên MCPS-TV. Học sinh có thể gọi vào HHL để nhận sự giúp đỡ trực tiếp từng cá nhân từ 4:30 đến 6 giờ chiều vào các Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm; hay gửi trực tuyến các câu hỏi từ 4:30 chiều đến 9:30 tối vào các ngày từ Thứ Ba đến Thứ Năm, và từ 6:30 chiều đến 9:30 tối vào các Thứ Hai. Trong các buổi phát hình, tất cả các câu hỏi sẽ được trả lời trên làn sóng truyền hình. Các câu hỏi gửi tới vào các lúc khác sẽ nhận được câu trả lời trực tuyến. Một điểm mới cho năm nay, ngoài việc phát sóng trên đài truyền hình, Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà nay cũng sẽ được phát trên YouTube, cũng như trên trang mạng HHL. Để tìm ra đài YouTube mới của HHL, chỉ cần truy tầm AskHHL trên YouTube. Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà cũng có trên Snapchat nữa! Học sinh có thể gửi các “snap” câu hỏi bài tập nhà đến AskHHL. Học sinh nay có nhiều cách để đến với HHL:  Gọi: 301-279-3234  Mạng: AskHHL.org  Text: 724-427-5445 (7244-ASK-HHL)  Email: question@AskHHL.org  Snapchat: AskHHL. Xem Trực Tiếp Đường Dây Nóng Giúp Làm Bài Tập Nhà trên MCPS-TV, Thứ Ba, Tư, & Năm, 4:30 – 6 giờ chiều, kể từ 14 Tháng Chín:  Comcast 34 & 998 (HD)  Verizon FIOS 36  RCN 89 & 1058 (HD)  AskHHL.org  YouTube (truy tầm: AskHHL)

George B. Thomas, Sr. Learning Academy http://www.saturdayschool.org/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/September6-VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply