Đi Bộ Đến Trường vào ngày 5 tháng 10!

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Quý vị muốn tìm một cách thức lành mạnh để khởi đầu ngày này? Hãy khởi động ngày này bằng cách dẫn con quý vị đi bộ đến trường! Hãy nhập với hàng trăm học sinh và phụ huynh Quận Montgomery để tán dương Ngày Quốc Tế Đi Bộ Đến Trường vào ngày thứ Tư 5 tháng 10. Ngày Quốc Tế Đi Bộ Đến Trường được thành lập năm 1997 như là một cách để đem những nhà lãnh đạo cộng đồng và trẻ em lại với nhau để xây dựng nhận thức giúp cho các cộng đồng có thể đi bộ nhiều hơn. Ngày này được tán dương bởi hàng ngàn trường học trên toàn quốc và trong hơn 40 quốc gia trên thế giới. Đi bộ đến trường là một cách tuyệt vời để nâng cao sức khỏe, xác định những tuyến đường an toàn hơn để đi bộ, và cải thiện phẩm chất của không khí. Ngày Quốc Tế Đi Bộ Đến Trường là một cơ hội lớn để quý vị giúp con quý vị học hỏi và thực hành những kỹ năng đi bộ an toàn. Nếu quý vị ở xa trường của con quý vị quá không thể đi bộ đến trường được, hãy lái xe một đoạn đường, rồi đậu xe và đi bộ quãng đường còn lại! Để có thêm thông tin, xin vào xem trang mạng Những Tuyến Đường An Toàn Đến Trường của Quận Montgomery. http://www.montgomerycountymd.gov/saferoutestoschool

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/September20QN-Vietnamese-.pdf]]>

Leave a Reply