Hội Đồng Phụ Huynh NAACP sẽ Tổ Chức Buổi Họp Khởi Đầu

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Buổi họp khởi đầu của Hội Đồng Phụ Huynh NAACP sẽ được tổ chức từ 5 giờ đến 8 giờ 30 tối vào ngày thứ Ba 18 tháng 10 tại Richard Montgomery High School. Sự kiện này sẽ đem các phụ huynh, thầy giáo MCPS và hiệu trưởng cùng đến với nhau để chia sẻ ý kiến về cách gây dựng sự tham gia của phụ huynh và nâng cao sự thành đạt của học sinh. Tham dự viên sẽ tham gia các buổi họp chú tâm vào các đề tài về công bằng chủng tộc và ảnh hưởng của nó trên kết quả học tập của các học sinh da màu và sự quan trọng của văn hóa trường học và văn hóa gia đình. Ủy Ban Phụ Huynh NAACPNếu quý vị muốn cho mọi thứ được gọn gàng sạch sẽ, quý vị có thể giúp sơn một cơ sở y tế dành cho những cư dân có lợi tức thấp vào ngày thứ Bảy 22 tháng 10, htt

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/October4QN-VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply