Chương Trình Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo và lễ Tạ Ơn – Thanksgiving mass

Theo nguồn tin của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Lưu Ý về Ngày Giờ Các Sinh Hoạt Phụng Vụ và Các Sinh Hoạt Khác Sắp Tới của Giáo Xứ 1. Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật vào Thứ Bảy ngày 19 tháng 11 sẽ bắt đầu lúc 6 giờ, sớm hơn thường lệ 1 giờ, để Ca Đoàn Cecilia tổ chức tiệc tạ ơn mừng thánh bổn mạng Cecilia (đúng ngày là 22 tháng 11). 2. Ngày Giải Tội Cho Cả Giáo Xứ vào Mùa Vọng: Tối thứ Sáu ngày 16 tháng 12 bắt đầu khoảng từ 7 giờ 30 cho đến 10 giờ, sẽ có nhiều cha ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Xin lưu ý các em học giáo lý trong Giáo Xứ sẽ xưng tội bên trường học vào Chúa Nhật mùng 4 và 11 tháng 12, từ 1:30 đến 3 giờ chiều. 3. Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh của Giáo Xứ sẽ vào tối thứ Bảy ngày 17 tháng 12 bắt đầu khoảng từ 7 giờ 30 cho đến 9 giờ 30. Giáo Xứ sẽ cung cấp đồ ăn thức uống nhẹ cho người lớn và trẻ em trước giờ trình diễn. Cũng lưu ý Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật hôm đó sẽ bắt đầu lúc 6 giờ, sớm hơn thường lệ 1 giờ. LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Thứ Năm, ngày 24 tháng 11, là ngày Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Năm nay trùng vào ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) của nước Mỹ. Hôm đó Giáo Xứ sẽ có một thánh lễ vào 9 giờ sáng (trước lễ lúc 8 giờ 30 sẽ có Chầu Mình Thánh Chúa và nguyện kinh Sáng, sẽ không có thánh lễ chiều hôm đó). Giáo Xứ mời tất cả anh chị em đến tham dự thánh lễ tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa đã cho Đạo Thánh Công Giáo của Ngài xuất hiện và lớn mạnh trên đất Việt Nam nhờ máu các thánh tuẫn đạo Việt Nam. Vì các ngài là những tiền nhân anh hùng của chúng ta trong đức Tin, nên đây là dịp chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, ghi ơn đối với các ngài về ơn huệ vô giá là Đạo Thánh Chúa mà các ngài đã minh chứng, bảo vệ, và truyền lại cho chúng ta bằng chính máu đào của các ngài. Ngoài ra cũng để bày tỏ lòng tri ân của Giáo Xứ, Cha Chánh Xứ sẽ dâng thánh lễ hôm đó cũng như các thánh lễ mỗi ngày sau đó cho đến thứ Tư tuần sau (30/11) để cầu nguyện cho tất các thiện nguyện viên và ân nhân của Giáo Xứ, còn sống cũng như đã qua đời. Lưu Ý: Sẽ không có lễ 7:00 giờ tối ngày 24 tháng 11 năm 2016 Học Bổng của Hiệp Sĩ Đoàn Columbus Tiểu Bang MD Giúp Các Em Học Sinh Trung Học Trường Công Giáo Mỗi năm Hội Đồng Hiệp Sĩ Đoàn Columbus của Tiểu Bang Maryland cho: 3 học bổng (the Frederick M. Gossman Memorial High School Scholarship) cho các em học sinh trung học trường Công Giáo mà là con cái của các hiệp sĩ thành viên của các hội đồng thuộc tiểu bang Maryland ($1,500.00 mỗi năm và cho tới 4 năm), và 3 học bổng khác (the William J. O’Brien Jr., Memorial Catholic High School Scholarship) cho bất kỳ em nào Công Giáo trong tiểu bang Maryland đang học trường trung học Công Giáo (cũng $1,500.00 mỗi năm và cho tới 4 năm). Phụ huynh và học sinh nào muốn xin lấy thông tin và đơn bằng cách viết thư đến: Maryland State Council, Knights of Columbus, State Scholarship Chairman, c/o Phil Asplen, 2525 Pot Spring Rd, L-503, Timonium, MD 21093, hoặc vào trang mạng của hiệp sĩ Columbus: www.kofc-md.org và nhấn vào “Scholarship Oppportunities link”. Xin lưu ý các đơn xin học bổng phải được nộp trước ngày 1 tháng 2 năm 2017.

http://www.olvn-dc.org/tin-h7857ng-tu7847n–weekly-announcements.html]]>

Leave a Reply