Ngày Hội Tuyển Dụng Giáo Viên Được Tổ Chức vào Ngày 17 Tháng 12 năm 2016

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Ngày Hội Tuyển Dụng Giáo Viên Được Tổ Chức vào Ngày 17 Tháng 12

MCPS đang tổ chức một Ngày Hội Tuyển Dụng Giáo Viên cho giáo viên mà có một chứng chỉ dạy học tại Maryland hợp lệ hay giáo viên đủ điều kiện cho chứng chỉ dạy học tại Maryland. Hội chợ sẽ được tổ chức từ 9 sáng –1 giờ trưa ngày thứ Bảy 17 tháng 12, tại Center for Skillful Teaching and Leading, Trung tâm Festival, 283 Muddy Branch Road ở Gaithersburg. Những người muốn tham dự phải ghi danh trước hoặc vào ngày thứ Sáu 9 Tháng 12. Để biết thêm chi tiết và ghi danh, xem www.MCPScareers.org, bấm vào Đăng Ký để Dạy với MCPS và sau đó Ngày Hội Tuyển Dụng Giáo Viên, Niên học 2017-2018.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Nov2916QNVIET.pdf]]>

Leave a Reply