Chương Trình Ghi Danh Cho Trung Tâm Học Sinh Năng Khiếu Bậc Tiểu Học

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Chương Trình Đăng Ký Cho Trung Tâm Học Sinh Năng Khiếu Bậc Tiểu Học

Trắc nghiệm cho các Trung Tâm Học Sinh Năng Khiếu bậc tiểu học sẽ được tổ chức vào tháng Giêng tại các trường địa phương mà cung cấp học sinh vào các trung tâm sau đây: Lucy V. Barnsley, Chevy Chase, Clearspring, Cold Spring, và Pine Crest/Oakview. Trắc nghiệm cho các trường mà cung cấp học sinh cho các Trung tâm tại Fox Chapel và Dr. Charles R. Drew sẽ được tổ chức tại các trường địa phương trong đầu tháng Hai.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Dec1316QNVIET.pdf]]>

Leave a Reply