Học về Giáo Dục Khoa Học của Thế Hệ Kế tại Đêm Khoa Học MCPS vào Ngày 20 tháng 3 năm 2017

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Học về Giáo Dục Khoa Học của Thế Hệ Kế tại Đêm Khoa Học MCPS vào Ngày 20 tháng 3 p>

MCPS, cộng tác với Montgomery County Council of PTAs (MCCPTA), sẽ tổ chức một Đêm Khoa Học từ 7 giờ tối – 9 giờ tối vào ngày 20 tháng 3 tại Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Dr. ở Rockville. Tại cơ hội này, phụ huynh và học sinh sẽ tham dự cùng các giáo viên khoa học MCPS để học về các Tiêu Chuẩn Giáo Dục Khoa Học của Thế Hệ Kế; các điều kiện thi mới; khung thời gian để thực hiện tại trường tiểu học, trung học cấp II và cấp III; các đường lối mới về các lớp học tại trung học cấp III; và chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp. Những tham dự viên sẽ có cơ hội để tham gia trong các sinh hoạt thực tập khoa học và nghe từ các học sinh trong chương trình các đường lối của quận.

Để thêm chi tiết và để RSVP, bấm vào đây. http://www.montgomeryschoolsmd.org/science_night/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb2817QN_VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply