Các Phụ Huynh MCPS Được Khuyến Khích Hoàn Tất Bản Thăm Dò Mức Độ Tham Gia của Phụ Huynh

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Các Phụ Huynh MCPS Được Khuyến Khích Hoàn Tất Bản Thăm Dò Mức Độ Tham Gia của Phụ Huynh p>

Một mẫu khảo sát chọn ngẫu nhiên trong các gia đình của tất cả các trình độ lớp học tại mỗi trường học MCPS sẽ được mời tham gia trong bản Thăm Dò Mức Độ Tham Gia của Phụ Huynh 2017. Phụ huynh mà được chọn để tham dự sẽ nhận thông tin qua bưu điện và được yêu cầu hoàn tất bản thăm dò ý kiến trên mạng trước ngày 1 tháng 6, 2017. Bản phỏng vấn là về kinh nghiệm của quý vị về trường học và học vấn của con quý vị. Các câu trả lời của quý vị sẽ được giữ kín và được báo cáo chung với các câu trả lời của những gia đình khác. Thông tin quý vị cung cấp sẽ giúp trường học hiểu rõ hơn về sự tham gia của gia đình trong việc học vấn của con em họ và phát triển sự liên hệ giữa trường học và gia đình. Bản phỏng vấn là ngắn và có thể hoàn tất trong khoảng 10 phút.

Để thêm chi tiết và để RSVP, bấm vào đây. http://www.montgomeryschoolsmd.org/science_night/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/March1417QNVIET.pdf]]>

Leave a Reply