Ngày Hội Sách tại Gaithersburg vào Ngày 20 Tháng 5 Năm 2017

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hãy Có Kế Hoạch Tham Gia Ngày Hội Sách tại Gaithersburg vào Ngày 20 tháng 5

Các trường Công Lập Quận Montgomery rất hãnh diện là một cộng tác trong Ngày Hội Sách Gaithersburg 2017 (GBF) vào ngày thứ Bảy 20 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại khu vực của Tòa Thị Chính Gaithersburg. GBF có rất nhiều các tác giả và sinh hoạt cho các trẻ em ở mọi lứa tuổi. Nhiều thành viên cộng đồng MCPS sẽ tổ chức các buổi đọc sách tại ngày hội và sẽ có nhiều chương trình, hội thảo, và sinh hoạt trong Làng Trẻ Em mà được phác họa để khuyến khích sự quan tâm vào việc đọc và viết. Trong số các tác giả tham dự là: Jami Attenberg, Brian Biggs, Phil Bildner và Molly Brooks. Một số các cuộc hội thảo sẽ đề cập đến sáng tác cho các thanh thiếu niên, sáng tạo sách phát họa cho trẻ em, và viết sách cho trẻ em.

Để biểt thêm chi tiểt về chương trình, xem trang mạng GBF http://www.gaithersburgbookfestival.org/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/April1817QNVIET.pdf]]>

Leave a Reply