Các Lễ Tốt Nghiệp Trung Học 2017 của Các Trường Công trong Quận Montgomery Bắt Đầu Ngày 26 Tháng 5

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Mùa ra trường trung học 2017 được ấn định bắt đầu vào Ngày thứ Sáu 26 tháng 5, và sẽ chấm dứt vào Ngày thứ Tư 14 tháng 6. Các lễ tốt nghiệp được tổ chức tại DAR Constitution Hall sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng, nhờ sự giúp đỡ của DAR, trên trang mạng của DAR. MCPS mời các phụ huynh gởi những tấm hình chụp lễ tốt nghiệp ưng ý nhất của quý vị. Phụ huynh hãy chọn tấm hình lễ tốt nghiệp đẹp nhất của con quý vị và gửi bằng email tới pio@mcpsmd.org. Nhiều tấm trong số những bức hình này sẽ được đăng trên trang mạng MCPS. Phụ huynh và học sinh cũng có thể gởi các bức hình qua Twitter và Facebook (dùng hashtag #mcpsgrad). Chúng tôi sẽ đăng lại một số các hình trên các trang thông báo xã hội. Để đóng góp một tấm hình qua email, xin hãy làm theo những bước đơn giản sau đây:  Chọn tấm hình chụp theo chiều ngang đẹp nhất của quý vị.  Gởi hình như một tập tin jpeg (không lớn quá 4 megabytes) và email đến pio@mcpsmd.org.  Ghi thêm tên của con quý vị và tên trường. (Chúng tôi sẽ không phổ biến tên họ.) Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng MCPS. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với Department of Public Information and Web Services tại 301-279-3853 hay email cho chúng tôi tại pio@mcpsmd.org.

Ngày và Điạ Điểm Buổi Lễ Ra Trường http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/graduation/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/May022017QNVIET.pdf]]>

Leave a Reply