Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Ông GIOAN ĐỖ NGỌC LONG

Theo tin Hội Kết Đoàn

CÁO PHÓ . TRONG NIỀM TIN VÀ PHÓ THÁC VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: ÔNG GIOAN ĐỖ NGỌC LONG Sinh ngày 19 tháng 2 năm 1936 tại Long Xuyên Đã được Chúa thương gọi về lúc 10:30 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2017 Hưởng thọ 81 tuổi. CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ: Lễ Viếng: Thứ Tư, ngày 24.05.2017, 2:00 tới 4:00 giờ chiều và 6:00 tới 8:00 giờ tối Devol Funeral Home 10 E Dear Park Drive, Gaithersburg, MD 20877 Thánh Lễ: Thứ Năm, ngày 25.05.2017, vào lúc 10:00 giờ sáng Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 11812 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD 20904 An táng: Thứ Năm, ngày 25.05.2017, sau Thánh Lễ
Gate of Heaven Cemetery 13801 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20906 Gia Đình Kính Báo Vợ Đào Thị Dung Con Đỗ Ngọc Minh và Gia Đình Con Đỗ Ngọc Dũng Em Đỗ Ngọc Phước và Gia Đình Xin Miễn Phúng Điếu

Ngày và Điạ Điểm Buổi Lễ Ra Trường http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/graduation/

]]>

Leave a Reply